ගන්ධ

mal

කනත්තේ දුම් බටය,
පෙනේ මතු මහලට,
බොහෝ උස් ගොඩනැගිලි,
පහන් කණු අතරින්.

කනතු වැට මෑතින් ,
දුම් බටය අසලටම,
උස් වූ ගොඩනැගිල්ලක,
මතු මහල් තලයක,
වවා ඇත සුදු,
අරලියා ගසක්.

පෙනේ එය දුරට-දුම් බටය අසලින් ම.

මුදුන ගැවසුණු සුදු මල් ඇසින්,
බලා සිටි,
දුම් බටය අයාගත් මුවින්,
බලා සිටිනා අහස දෙසම.

දුම් බටයෙන්, දුම් විසිරේ.
දැවෙන මිනී ගඳ අරලියා සුවඳ හා මුසුවෙයි.

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w