වැළපිල්ල

මෘදුය;
උණ පඳුර පාමුල
තෘණ පලස.

උණ පඳුර වැළපේ ය,
බිමට නැමීමෙන් අනතුරුවද,
තෘණ පඳුරු වැළඳගත නො හැකිව.

Advertisements

3 thoughts on “වැළපිල්ල

  1. පින්ග්කිරීම: වැළපිල්ල | Nelum Yaya

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w