“හඳ එළිය මහ ගොඩයි, ඉල්ලන්නෙ අංශුවක් විතරයි..”

shutterstock_684231292
“හඳ එළිය මහ ගොඩයි,
ඉල්ලන්නෙ අංශුවක් විතරයි..” –
ඔබ කියන්නෙ එහෙමයි. .

එහෙම ගත්තත් ඔබ ;
හඳට එළිය අංශුවක්
අඩු වෙයි –
එහෙම නෑ වගේ හිතුවත්
එය එහෙමමයි.

හඳට ගොස් කොඩිය ගැහුවත්,
වැලි මිටක් අරන් ආවත් –
නීල්ටත් අයිති,
ඉතිහාසයේ ඉඩක් විතරයි.

එහෙව්කොට ඔබ
සඳ එළිය අංශුවක්
පෘථිවි මුහුණතේ සිට
ඉල්ලයි… ! .

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )