හිතේ ඉපදෙන සෑම මලටම නමක් දෙන්නට බැරිකමින්, සුවඳ බෝ විට අතරමං වෙයි ඇතැම් කඳුවල දැවටෙමින් , දෙකන්දක් මැද නිම්නයක  තද … තව

භූ කම්පන

ඔබට මා අමතක බව දිගින් දිගටම සනාථ වූ පසුවද, විටින් විට ඉතා කුඩා භූ කම්පන නැගෙයි ! . නටඹුන් බොහොමයක් … තව

අප

මේ මහා භද්‍ර කල්පය ය අප අතර, ඔබ මුණිවර පහනක් සේ නිවීමට ආසන්නයේ දැවෙන, මා දැවී දැවී නොනිවෙන.

වැළපිල්ල

මෘදුය; උණ පඳුර පාමුල තෘණ පලස. උණ පඳුර වැළපේ ය, බිමට නැමීමෙන් අනතුරුවද, තෘණ පඳුරු වැළඳගත නො හැකිව.

සොහොන්

කපා මුදුන් කොට, මුදුන සම කොට, සැදූයෙන් පාත්තිය; පෙනේ ය එය, අලුත වැසූ සොහොනක් මෙන්. මියගිය පොළොව බදාගෙන, අව්වට මැළවුණු … තව