අප

මේ මහා භද්‍ර කල්පය ය අප අතර, ඔබ මුණිවර පහනක් සේ නිවීමට ආසන්නයේ දැවෙන, මා දැවී දැවී නොනිවෙන.

තුවාල සහ පැලැස්තර

පෙම්වත, ආලය ගින්නකි – බුර බුරා නැගෙන; එකුන් විසි තුන් පැයක්- මයික්‍රෝ තත්පර අංශුවලට වෙන්කර කෙටි ම කෙටි පණිවුඩ – … තව